S.A.M.E. e-learning

  • Trainers
  • Martin Chudý |

Kurz sa skladá zo študijných materiálov, cvičení a po úspešnom vyplnení záverečnej e-doplňovačky bude sprístupnená podstránka, kde si budú môcť úspešní riešitelia stiahnuť bonusové prezentácie a certifikát o absolvovaní kurzu.

Course Information

Coaches

Martin Chudý

Martin Chudý