eDucate

  • Trainers
  • Martin Chudý |

eLearningový kurz ako tvoriť eLearningové kurzy

eLearning dnes predstavuje jednu z najvýraznejšie rastúcich oblastí vo svete vzdelávania. Existuje preto rastúci dopyt po špecificky vyškolených moderátoroch/školiteľoch, ktorí nielenže takéto vzdelávanie poskytujú, ale aj disponujú základnými kompetenciami potrebnými k realizácii v tejto relatívne novej oblasti učenia sa.

Course Information

Ciele kurzu

Moduly kurzu

Coaches

Martin Chudý

Martin Chudý