Decent place to live / Dobré miesto pre život

  • Trainers
  • Martin Chudý |
Decent place to live /  Dobré miesto pre život
GLOBÁLNE BÝVANIE
UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA
UDRŽATEĽNÝ URBANIZMUS

 

OBSAH

 

TÉMA: GLOBÁLNE BÝVANIE

Kapitola 1 Politické opatrenia a zapojenie verejnosti

1.1 Globálny rámec (GF)

1.2 Iniciatívy a aktéri Globálneho bývania    

 

Kapitola 2: Udržateľný životný štýl

2.1 Dopad nášho životného štýlu

2.2 Globálny juh a Globálny sever

 

TÉMA: UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA

Kapitola 3: Udržateľné stavanie

3.1 Koncept udržateľného stavania

3.2 Nástroje na plánovanie a hodnotenie

 

Kapitola 4: Eko-staviteľstvo

4.1 Prírodné materiály

4.2 Nové eko-stavby a renovácie

 

Kapitola 5: Prevencia a úspory

5.1 Životný cyklus a udržateľnosť

5.2 Pasívny dom, dom s nulovou spotrebou energie (Zero House)

 

Kapitola 6: Nízkonákladové bývanie

6.1 Domy z kontajnerov?

6.2 Svojpomocná výstavba z prírodných materiálov

 

Kapitola 7: Dodávky energie

7.1 Plánovanie dodávky energie

7.2 Priestorové rozloženie dodávky energie a zdroj energie

 

Kapitola 8: Riešenia pre každodenný život

8.1 Interiér         

8.2 Exteriér

 

TÉMA: UDRŽATEĽNÝ URBANIZMUS

Kapitola 9: Verejný priestor

9.1 Kvalita verejného priestoru

9.2 Mestské plánovanie, participatívny prístup

 

Kapitola 10: Doprava

10.1 Udržateľná mobilita v mestách

10.2. Regionálna verzus mestská doprava

 

Kapitola 11: Mestská zeleň

11.1 Zelené plochy pre adaptáciu na zmenu klímy

11.2 Riešenia pre verejné a súkromné priestory;

 

Kapitola 12: Voda v mestách

12.1 Modré riešenia pre mestské prostredie

12.2 Revitalizácia vodných tokov a jazier

Course Information

Úvod

Zoznam autorov

Coaches

Martin Chudý

Martin Chudý